KONTAKTNUMRE: Problemer med: TV signalet tlf.: 4332 4700 -- Bredbånd Tlf.: 7070 4040 - Regninger, pakkeskift m.v. tlf.: 7695 8418

Priser 2021

TV pakker og BredbåndPriserBemærkninger
TV Grundpakke - pr. halvårKr. 1.002,00
TV Mellempakke & Mellempakke "Bland Selv" - pr. halvårKr. 2.293,00
TV Fuldpakke & Fuldpakke "Bland Selv" - pr. halvårKr. 3.073,00
Bredbånd UDEN TV, månedlig kontingentKr. 25,00Opkræves halvårligt.
Pakkeskift (a)Kr. 350,00Ved valg af anden programpakke
RykkergebyrKr. 100,00Ved for sen betaling af kontingent
Lukning/Genåbning ved restanceKr. 650,00Åbning/Lukning af signalforbindelse
Tilkobling (b)Kr. 350,00Lukning/genåbning af signalforbindelse
Tilskutningsafgift i nye udstykninger (b)Efter tilbudFor tilslutning til antenneanlæg
Medlemsindskud (c)Kr. 800,00For medlemskab af foreningen

Kontingentet forfalder til betaling i januar og juli måned. (Kontingent betales 2 gange årligt)

 

a) Pakkeskift kan 4 gange årligt. Ol.Ol., 01.04., 01.07., 01.10.(med 1 måneders varsel). Skift til Bland Selv sker løbende til den 1. i en måned.
For lejere med månedsbetaling kan pakkeskift ske med 1 måneds varsel.

b) Kontakt Antenneforeningen.
I forbindelse med køb af grund kan der være betalt for etablering af selve fordelingsnettet i området.

c) Medlemsindskud dækker følgende:
• Andel i hovedstation.
• Andel i hoved-og undernet med tilhørende forstærkere.

d) Opsigelse kan ske med et varsel på løbende måned + 30 dage.

Praktiske oplysninger

  • En antennetilslutning følger ejendommen, og kan derfor ikke flyttes eller handles.
  • Tilslutningsafgift og indmeldelsesgebyr kan ikke betales tilbage.
  • Tilslutningspris udenfor forsyningsområdet, kræver betaling for udbygning af antenneanlægget, iflg. tilbud.

Opmærksomheden henledes på at det ikke er tilladt andre end vore godkendte installatører at foretage tilslutning til anlægget.
Godkendte installatører

Tilslutningen gælder kun for en husstand, det er ulovligt at fordele signalet til andre.
Såfremt vi konstaterer ulovlige tilslutninger, vil sagen blive overgivet til vor advokat.

Ovennævnte priser er inklusive moms og er fastsat af Hedensted Antenneforening
Alle priser er gældende pr. 01. januar 2021.

 

Priser 2021 for lejere, hvor vi opkræver direkte

 

For lejere hvor vi opkræver direkte 
Medlemsindskud (ny lejer)Kr. 100,00
Tilslutning (ny lejer)Kr. 350,00
Grundpakke pr. månedKr. 179,50
Mellempakke pr. månedKr. 394,75
Fuldpakke pr. månedKr. 524,75
Bredbånd uden TV
Kontingent til foreningen (Pr. måned) Opkræves kvartalsvistKr. 25,00