KONTAKTNUMRE: Problemer med: TV signalet tlf.: 4332 4700 -- Bredbånd Tlf.: 7070 4040 - Regninger, pakkeskift m.v. tlf.: 7695 8418

Priser 2020

TV pakkerPriserBemærkninger
TV Grundpakke - pr. halvårKr. 937,50
TV Mellempakke & Mellempakke "Bland Selv" - pr. halvårKr. 2.175,00
TV Fuldpakke & Fuldpakke "Bland Selv" - pr. halvårKr. 2.949,00
Pakkeskift (a)Kr. 350,00Ved valg af anden programpakke
RykkergebyrKr. 100,00Ved for sen betaling af kontingent
Lukning/Genåbning ved restanceKr. 650,00Åbning/Lukning af signalforbindelse
Tilkobling (b)Kr. 350,00Lukning/genåbning af signalforbindelse
Tilskutningsafgift i nye udstykninger (b)Efter tilbudFor tilslutning til antenneanlæg
Medlemsindskud (c)Kr. 800,00For medlemsskab af foreningen
Bredbånd UDEN TV
Bredbånd uden TV (Pr. måned)Kr. 25,00Opkræves halvårligt. For lejere opkræves kvartalsvis.

TV-pakker og kontingent forfalder til betaling to gange årligt, i januar og juli måned.

 

a. Pakkeskift kan ske 4 gange årligt, med 30 dages varsel optil et kvartal den 31.03 – 30.06. 30.09 og 31.12.
Skift til Bland Selv sker løbende til den 1. i en måned.
For lejere med månedsbetaling kan pakkeskift ske med 1 måneds varsel.

b. Kontakt Antenneforeningen
I forbindelse med køb af grund kan der være betalt for etablering af selve fordelingsnettet i området.

c.  Medlemsindskud dækker følgende:
      Andel i hovedstation
      Andel i hoved- og undernet med tilhørende forstærkere.

d.  Opsigelsesvarsel. Løbende måned +30 dages varsel.

 

Praktiske oplysninger

  • En antennetilslutning følger ejendommen, og kan derfor ikke flyttes eller handles.
  • Tilslutningsafgift og indmeldelsesgebyr kan ikke betales tilbage.
  • Tilslutningspris udenfor forsyningsområdet, kræver betaling for udbygning af antenneanlægget, iflg. tilbud.

Opmærksomheden henledes på at det ikke er tilladt andre end vore godkendte installatører at foretage tilslutning til anlægget.
Godkendte installatører

Tilslutningen gælder kun for en husstand, det er ulovligt at fordele signalet til andre.
Såfremt vi konstaterer ulovlige tilslutninger, vil sagen blive overgivet til vor advokat.

Ovennævnte priser er inklusive moms og er fastsat af Hedensted Antenneforening
Alle priser er gældende pr. 01. januar 2020.

 

Priser 2020 for lejere, hvor vi opkræver direkte

 

For lejere hvor vi opkræver direkte 
Grundpakke pr. månedKr. 166,25
Mellempakke pr. månedKr. 372,50
Fuldpakke pr. månedKr. 501,00
* For lejere på Bakken 2-19, Kastanjebakken 3-21 & 16-38, Kirkegade 17, Mårvej 18-62 (lige nr.) og Overholmvej (11-69 (ulige nr.) tillægges yderligere
* Leje af antenneKr. 31,25
* Har du bredbånd uden Tv, opkræves kontingent kvartalsvist.Kr. 75,00