KONTAKTNUMRE: Problemer med: TV signalet tlf.: 4332 4700 -- Bredbånd Tlf.: 7020 6706 - Regninger, pakkeskift m.v. tlf.: 2192 4677

Priser 2018

TV pakkerPriserBemærkninger
TV Grundpakke - pr. halvårKr. 863,25
TV Mellempakke & Mellempakke "Bland Selv" - pr. halvårKr. 2.037,75
TV Fuldpakke & Fuldpakke "Bland Selv" - pr. halvårKr. 2.779,50
Pakkeskift (a)Kr. 325,00Ved valg af anden programpakke(Gælder ikke hvis du skifter mellem Bland Selv mellem og Fuldpakke)
RykkergebyrKr. 100,00Ved for sen betaling af kontingent
Lukning/Genåbning ved restanceKr. 650,00Lukning på grund af restance
Tilkobling (b)Kr. 325,00Lukning/genåbning af signalforbindelse
Tilskutningsafgift i nye udstykninger (b)Efter tilbudFor tilslutning til antenneanlægget
Medlemsindskud (c)Kr. 800,00For medlemsskab af foreningen
Bredbånd UDEN TV
Bredbånd uden TV (Pr. måned)Kr. 25,-Til dækning af kontingent til antenneforeningen. Opkræves af Kjærgaard Nettet, sammen med dit bredbåndsabbonnement.

TV-pakker og kontingent forfalder til betaling to gange årligt, i januar og juli måned.

a.  Pakkeskift kan kun ske 2 gange årligt. 30.06 og 31.12 (med 2 måneders varsel).
Skift til Bland Selv sker løbende til den 1. i en måned.
For lejere med månedsbetaling kan pakkeskift ske med 1 måneds varsel.
b.  Kontakt Antenneforeningen
I forbindelse med køb af grund kan der være betalt for etablering af selve fordelingsnettet i området.

c.  Medlemsindskud dækker følgende:
* Andel i hovedstation
* Andel i hoved- og undernet med tilhørende forstærkere.

Praktiske oplysninger

  • En antennetilslutning følger ejendommen, og kan derfor ikke flyttes eller handles.
  • Tilslutningsafgift og indmeldelsesgebyr kan ikke betales tilbage.
  • Tilslutningspris udenfor forsyningsområdet, kræver betaling for udbygning af antenneanlægget, iflg. tilbud.

Opmærksomheden henledes på at det ikke er tilladt andre end vore godkendte installatører at foretage tilslutning til anlægget.
Godkendte installatører

Tilslutningen gælder kun for en husstand, det er ulovligt at fordele signalet til andre.
Såfremt vi konstaterer ulovlige tilslutninger, vil sagen blive overgivet til vor advokat.

Ovennævnte priser er inklusive moms og er fastsat af Hedensted Antenneforening
Alle priser er gældende pr. 1. januar 2018.

Priser 2018 for lejere, hvor vi opkræver direkte

 

For lejere hvor vi opkræver direkte 
Grundpakke pr. månedKr. 154,50
Mellempakke pr. månedKr. 349,00
Fuldpakke pr. månedKr. 473,25
For lejere på bl.a. Bakken og Overholmvej tillægges yderligere
Leje af antenneKr. 37,50
Oprettelse af TV-signalaftaleKr. 468,75