KONTAKTNUMRE: Problemer med: TV signalet tlf.: 4332 4700 -- Bredbånd Tlf.: 7070 4040 - Regninger, pakkeskift m.v. tlf.: 2192 4677

Torsdag den 17. marts 2016, kl.19.30 på Hedensted Sognegård.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal senest den 26. februar 2016 være tilsendt formanden

Carl Pedersen
Lilleskoven 42
8722 Hedensted
formand@hedenstednet.dk

Dagsorden her i bladet onsdag den 9. marts 2016. Eventuelle spørgsmål på tlf. 7589 1751. Bedst efter kl. 17.00.